Mleko zamrożone może być trzymane w chłodni przez okres około 4 tygodni

Mleko zamrożone może być trzymane w chłodni przez okres około 4 tygodni.
Mleko chude, częściowo odparowane, z zawartością wody mniejszą niż 25 %, może być przechowywane w temperaturze +5° przez okres 3-miesięczny.
Masło.
Przechowywanie krótkoterminowe (do 14 dni) może odbywać się w temperaturze od 0°C do -4°C, dłuższe (do 6 miesięcy) od -20 do -8°.
Masło deserowe przechowuje się 3-5 miesięcy, solone 5-8 miesięcy, topione najdłużej, bo przeciętnie 12-20 miesięcy.
Solenie skraca czas przechowania przez aktywację zaczynów, a więc nie należy solić masła do przechowywania.
Sery miękkie w stanie 3/4 dojrzałości mogą być przechowywane w temperaturze od + 1°C do + 20°C przy wilgotności 90 % przez okres 2-3 tygodni, sery twarde w temp.
+ 8°C do + 10°C przez okres 6-8 miesięcy, ser tylżycki w tych samych warunkach 4-8 miesięcy.
Konserwy pasteryzowane wymagają, przechowania chłodniczego, sterylizowane nie wymagają atmosfery chłodniczej.
Konserwy w temperaturze od + 8 do + 10°C mogą być przechowywane do roku, ale w temperaturze powyżej + 18°C następują niepożądane zmiany, zwłaszcza, jeśli opakowanie konserw wykonane jest z czarnej blachy.
Należy pamiętać, że owoce i warzywa po zebraniu ich nadal żyją i oddychają, zachodzą w nich procesy przemiany materii połączone ze zużyciem tlenu i wydalaniem dwutlenku węgla.
Następuje przemiana skrobi wskutek jej hydrolizy, a następnie rozpad sacharozy do cukrów prostych, zachodzą też zmiany w związkach białkowych, pektynowych, spadek kwasowości wskutek wydzielania dwutlenku węgla.
Na podstawie wydzielania się dwutlenku węgla podczas przechowywania można określić stan owoców i warzyw.
Na podstawie współczynnika w atmosferze przechowalni, określić można stopień przechowalności owoców i warzyw – współczynnik ten waha się zwykle pomiędzy 0,7-1,45.
Im współczynnik wyższy, tym krótsza przechowalność.
Psucie się produktu rozpoczyna się przy współczynniku większym niż 1,45.
Przy przechowywaniu jarzyn i warzyw należy zachować w chłodni równomierną temperaturę, wahania jej, bowiem znacznie skracają okres przechowalności.
Owoce i warzywa przechowujemy w niezbyt niskich temperaturach.
Ziemniaki od + 2°C do + 8°C przy wilgotności 80-85 %, kapustę przy O-1°C i wilgotności 90-95 %.
Owoce przechowuje się przeważnie w temperaturze od -1 do 0°C.
Dla agrestu temperaturą optymalną jest 0°C, mały obieg powietrza, wilgotność 85-90%, w tych warunkach przechowalność wynosi 30-45 dni.
Czereśnie wymagają temperatury od -0,5° do 0°, przechowalność krótka (kilka dni).
Jabłka przechowujemy w temperaturze od -0,5° do 0°
[przypisy: prl badanie cena, klinika laryngologii warszawa, u ginekologa badanie ]
[podobne: dentysta na nfz gdańsk, olx rawa maz, zasłużony honorowy dawca krwi przywileje ]