Jak wykazały badania przeprowadzone w Klinice Żywienia Leczniczego

dwukrotnie.
Jak wykazały badania przeprowadzone w Klinice Żywienia Leczniczego w Moskwie przez Kudaszewicza, Badylkesa, Einchorna i Zykowa, margaryna może być podawana także chorym z nieżytem nadkwaśnym i niedokwaśnym żołądka i dwunastnicy, chorzy na serce z przewlekłym nieżytem jelita grubego dobrze znosili margarynę.
Margaryna musi być w tych przypadkach świeża, pierwszej jakości i podawana w stanie surowym.
Badania te wykazują, że margaryna może być stosowana z powodzeniem nie tylko dla odżywiania ludzi zdrowych, ale i w żywieniu leczniczym.
Dane o stosowaniu margaryny w żywieniu chorych zostały podane w pracy Berlina i Złotopolskiego w 1936 r.
KONCENTRATY I NAMIASTKI SPOŻYWCZE Na rynku żywnościowym coraz większego znaczenia nabierają tzw.
koncentraty spożywcze.
Jest to nowa odmiana produktów żywnościowych otrzymanych w stężonej postaci dzięki usunięciu prawie całkowicie wody i części nienadających się do spożycia.
Dzięki powyższej przeróbce koncentraty są lżejsze, mają mniejszą objętość od surowców wyjściowych i wysoką wartość odżywczą.
Dalszymi zaletami koncentratów spożywczych jest możność długiego stosunkowo przechowywania ich przy czym zajmują one niewiele miejsca w magazynie) oraz krótki czas przygotowywania kulinarnego (oszczędność pracy, czasu, paliwa itp.
).
Koncentraty spożywcze znajdują ogromne zastosowanie praktyczne w zakładach żywienia zbiorowego, w zaopatrzeniu armii, a także w czasie wycieczek, marszów itp.
Obecnie wyrabia się koncentraty z warzyw, owoców, mięsa, ryb, jaj, mleka itp.
Zwłaszcza zupy w proszku stanowią cenną postać koncentratu spożywczego.
Z warzyw strączkowych wyrabia się np.
zupę grochową, fasolową, fasolową z grzybami.
Przygotowanie posiłku z kostki takiego produktu trwa około 10 minut.
Po pokruszeniu wrzucamy kostkę koncentratu do wrzącej wody i gotujemy mieszając.
Można też przygotować koncentraty z kasz, jarzyn, ziemniaków, wyrobów makaronowych.
Wygodną postacią są też koncentraty służące do przygotowania deserów w postaci kisieli, budyniów i galaretek owocowych.
Wielkim powodzeniem cieszą się kostki z wyciągu mięsnego.
Surogatami lub namiastkami nazywamy produkty, które zastępują surowce pochodzenia naturalnego.
Produkcja surogatów podyktowana jest zwykle względami gospodarczymi, możnością otrzymania produktów tych na rynku krajowym.
Należy jednak podkreślić, że niektóre surogaty mają wysoką wartość odżywczą i dietetyczną.
Do częściej używanych surogatów należą namiastki herbaty, kawy, miód sztuczny, pieprz sztuczny oraz sacharyna.
Spośród surogatów największe znaczenie mają namiastki kawy – mają one wiele zalet
[przypisy: kanabidiol, jak zostac dawca szpiku, klinika laryngologii warszawa ]
[podobne: reishi zarodniki, endometrioza po cc, pojemnik na odpady medyczne ]