Mleko skondensowane

Mleko skondensowane.
Mleko skondensowane jest to mleko krowie, z którego usunięto w znacznej ilości wodę przez parowanie pod zmniejszonym ciśnieniem i przy użyciu ciepła, objętość mleka zmniejsza się przy tym do mniej więcej 1/3 objętości.
Rozróżniamy 3 rodzaje mleka skondensowanego: 1) niesłodzone skondensowane mleko pełne; 2) słodzone skondensowane mleko pełne; 3) słodzone skondensowane mleko zbierane.
Słodzone skondensowane mleko zbierane jest ubogie w tłuszcz i nie powinno być używane, jako główny środek odżywiania dzieci.
Ciekawe, że mleko skondensowane jest lepiej trawione i przyswajane niż zwykłe pełne świeże mleko krowie być, może zależy to od pewnych zmian chemicznych, którym podlega kazeina w czasie kondensowania.
Mleko kondensowane powinno być naświetlane lampą kwarcową, wapń i fosfor jest w nim zawarty w dostatecznej ilości, natomiast w niedostatecznej – witamina C.
Pewne niebezpieczeństwo kryje się w tym, że ogrzewanie stosowane przy kondensacji nie zabija wszystkich drobnoustrojów, zwłaszcza odporniejszych na działanie temperatury.
Kefir, kumys, jogurt.
W niektórych krajach wschodnich oprócz bakterii kwasu mlekowego do mleka dodawano pewne gatunki grzybków i z mleka rozmaitych zwierząt otrzymywano napoje o swoistych właściwościach smakowych, zapachu i konsystencji.
Napojów tych używały od niepamiętnych czasów narody pasterskie i koczownicze.
Najbardziej znanymi z tych napojów są tu kefir, kumys i jogurt.
Znane są i inne podobne napoje, jak aj ram, mazun, leben, gioddu, orian.
Kefir (od słowa tureckiego kef – zdrowie) powstaje po dodaniu do mleka przegotowanego lub pasteryzowanego tzw.
grzybków kefirowych (zawierają one rozmaite drobnoustroje i drożdże).
Pod wpływem grzybków kefirowych otrzymujemy zakwaszone mleko, w którym z cukru mlekowego tworzy się także alkohol i dwutlenek węgla, a białko mleka ulega częściowo peptonizacji.
Zależnie od stopnia dojrzewania kefir może-być słaby (jednodniowy), średni (dwudniowy) i mocny (trzydniowy).
W kefirze 3-dniowym mamy największą ilość alkoholu, kwasu mlekowego i ciał peptonowych, natomiast zawartość cukru mlekowego w kefirze 3-dniowym jest znacznie mniejsza niż w kefirze 2-dniowym.
W kefirze słabym zawartość alkoholu wynosi- 0,2 %, w średnim – do 0,4 %, w mocnym – do 0,6 %.
Kefir ma słodko kwaśny orzeźwiający smak, jest dobrze przyswajany przez organizm, pobudza łaknienie i wydzielanie gruczołów trawiennych.
Kefir 1-dniowy działa lekko przeczyszczająco, kefir 3-dniowy ma właściwości zapierające.
Kefir 1-dniowy zalecamy osobom ze skłonnością do zaparcia, 3-dniowy bywa stosowany w przewlekłych nieżytach jelitowych
[przypisy: endometrioza po cc, pojemnik na odpady medyczne, austeria sławków ]
[podobne: olx nowa ruda, nfzbydgoszcz, austeria sławków ]