Nadmiar białka zwierzęcego jest również szkodliwy

Nadmiar białka zwierzęcego jest również szkodliwy, gdyż wiedzie do nadmierne gnicia w przewodzie pokarmowym zakwasza ustrój i zmusza do ograniczenia spożycia innych niezbędnych dla nas pokarmów.
STĘŻENIE POŚMIERTNE I DOJRZEWANIE MIĘSA.
GATUNKI MIĘSA Po uboju zwierząt mięso staje się wkrótce matowe, traci swą elastyczność, staje się twarde i sztywne – mówimy, że mięśnie stężały.
W mięsie bydła stężenie występuje już w kilka godzin po uboju (u świń w 4-6 godzin) i ustępuje zwykle po upływie 48-72 godzin.
Wyższa ciepłota przyspiesza wystąpienie stężenia mięsa, chłodzenie- opóźnia je.
Jakkolwiek zmiany te są łatwe do stwierdzenia dla każdego, to jednakże istota tych zmian do dnia dzisiejszego nie jest bezspornie wyjaśniona.
Dawna teoria Kuhnego głosiła, że stężenie występuje wskutek pęcznienia włókien pod wpływem kwasu mlekowego.
Żywy mięsień ma odczyn zasadowy lub obojętny – podczas stężenia występuje odczyn kwaśny.
W ustroju żywym w czasie pracy mięśniowej zachodzi spalanie glikogenu na kwas mlekowy, a następnie resynteza kwasu mlekowego i częściowy jego rozkład do H20 i CO.
Po uboju w mięsie zachodzą również zjawiska fizyko-chemiczne: wytwarza się z glikogenu kwas mlekowy, jednakże nie zachodzi już resynteza tego kwasu na glikogen i dalsze spalanie do H20 i C02.
W tych warunkach gromadzi się kwas mlekowy, dochodzi do zakwaszenia tkanek, a białka mięśniowe ulegają ścięciu i występuje obraz stężenia pośmiertnego.
Inni autorzy sądzą, że stężenie pośmiertne należy tłumaczyć zjawiskami koloidalnymi.
Po śmierci występuje zakwaszenie tkanek, co zwiększa zdolność absorpcyjną koloidów białka mięśni i dochodzi do pęcznienia włókien mięśniowych.
Kwas mlekowy potęguje zdolność do pęcznienia koloidów tkanki łącznej.
Stężenie ustępuje skoro zahamowane zostaje wytwarzanie kwasu mlekowego z powodu wyczerpania się glikogenu.
Według nowych poglądów kwas mlekowy nie jest bezpośrednią przyczyną wystąpienia stężenia pośmiertnego, gdyż występuje ono już w tym okresie, kiedy zawartość kwasu mlekowego w mięśniach nie jest jeszcze wzmożona.
Przyczyną stężenia pośmiertnego ma być natomiast zanik w mięśniach kwasu adenozynotrójfosforowego, a nagromadzenie się kwasu mlekowego daje w wyniku ustąpienie stężenia pośmiertnego.
Równocześnie już wkrótce po uboju rozpoczyna się w mięsie inny proces, zwany dojrzewaniem, który polega na rozszczepianiu białek mięsa na związki prostsze.
Mięso dojrzałe jest łatwo, strawne, soczyste, delikatne.
Pod mikroskopem stwierdza się w nim zanik poprzecznego prążkowania oraz rozluźnienie połączeń w tkance łącznej
[przypisy: pojemnik na odpady medyczne, kuracje nfz, klinika laryngologii warszawa ]
[przypisy: dentysta na nfz gdańsk, olx rawa maz, zasłużony honorowy dawca krwi przywileje ]