Nierówności socjoekonomiczne w hospitalizacji z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych u osób chorych na cukrzycę w Anglii

width=300Cel, powód

Celem tego badania było określenie zmian bezwzględnych i względnych nierówności społeczno-ekonomicznych w przyjęciach do szpitala z powodu głównych przyczyn sercowo-naczyniowych wśród pacjentów z cukrzycą w Anglii.

Metody

Zidentyfikowaliśmy wszystkich pacjentów z cukrzycą w wieku> 45 lat, którzy zostali przyjęci do szpitala w Anglii w latach 2004-2005 i 2014-2015 w przypadku ostrego zawału mięśnia sercowego, udaru, przezskórnej interwencji wieńcowej lub pomostowania tętnic wieńcowych. Mierzyliśmy status społeczno-ekonomiczny za pomocą Indeksu Wielorakich Deprywacji. Wskaźniki przyjęć specyficznych dla cukrzycy obliczano dla każdego roku na podstawie kwintyla pozbawienia. Oceniliśmy zmiany czasowe przy użyciu modeli z regresją dwumianową.

Wyniki

Większość przyjęć dotyczyła pacjentów w wieku ≥65 lat (71%) i mężczyzn (63,3%). Liczba przyjęć stale rosła od najmniejszego kwintila do najwyższego kwintyla. Pacjenci w najbardziej depresyjnym kwintylu mieli 1,94-krotnie zwiększone ryzyko ostrego zawału mięśnia sercowego (95% przedział ufności [CI], 1,79-2,10), 1,92-krotnie zwiększonego ryzyka udaru (95% CI, 1,78-2,07), 1,66- krotnie zwiększone ryzyko pomostowania tętnic wieńcowych (95% CI, 1,50-1,74) i 1,76-krotnie zwiększone ryzyko przezskórnej interwencji wieńcowej (95% CI, 1,64-1,89) w porównaniu z grupą najmniej upośledzoną. Bezwzględne różnice w częstości występowania najmniejszych i najbardziej potrzebujących kwintyli nie zmieniły się istotnie w przypadku ostrego zawału mięśnia sercowego (p = 0,29) i były zmniejszone w przypadku udaru, pomostowania tętnic wieńcowych i przezskórnej interwencji wieńcowej (o 17,5, 15 i 11,8 na 100 000 pacjentów z cukrzycą, odpowiednio, P ≤ 0,01 dla wszystkich).

Wnioski

Nierówności socjoekonomiczne utrzymują się w przypadku hospitalizacji związanych z cukrzycą w przypadku poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w Anglii. Poza ulepszonymi strategiami stratyfikacji ryzyka, które uwzględniają społecznie zdefiniowane potrzeby, konieczne są szeroko zakrojone interwencje w zakresie polityki populacyjnej, mające na celu zmniejszenie nierówności w wynikach leczenia cukrzyc.
[przypisy: kuracje nfz, wyszukiwarka sanatorium, kanabidiol ]