Spalanie alkoholu odbywa się powoli, człowiek spala na godzinę tylko 7-8 ml alkoholu absolutnego

Spalanie alkoholu odbywa się powoli, człowiek spala na godzinę tylko 7-8 ml alkoholu absolutnego.
Znany jest powszechnie wpływ alkoholu na układ nerwowy u człowieka.
Już po względnie małych dawkach następuje pobudzenie, ośrodkowego układu nerwowego, przejawiające się tak zwanym dobrym humorem, gadatliwością, zmniejszeniem krytycyzmu i nieopanowanymi ruchami.
Nasz układ nerwowy chłonie więcej alkoholu niż inne tkanki; pod wpływem, alkoholu ulegają porażeniu głównie ośrodki hamujące w korze mózgowej, które kierują i ruchami dowolnymi i sprawują kontrolę nad naszym zachowaniem.
Po spożyciu większych dawek zostają porażone i inne ośrodki mózgowe, zwłaszcza zmysł równowagi (zataczanie się i padanie pijanych), po bardzo dużych dawkach może dojść do ciężkiej śpiączki.
Przewlekłe używanie alkoholu upośledza łaknienie wskutek stanów nieżytowych żołądka i zaniku wydzielania kwasu solnego – znane są też poranne mdłości i wymioty treścią śluzowo-wodnistą u alkoholików oraz biegunki z powodu stanów zapalnych jelit.
Uszkodzeniu ulegają też naczynia skórne, dochodzi do stanów zapalnych w nerwach (wrażliwy jest zwłaszcza nerw wzrokowy) i do zaburzeń czucia.
Alkohol uszkadza też plemniki, przy długotrwałym nadużywaniu alkoholu rozwija się stopniowo niemoc płciowa przy zwiększonym popędzie płciowym.
Alkohol rozpuszcza lipidy, stanowiące ważny składnik komórek, uszkadza krwinki czerwone, plemniki, pozbawia krwinki białe zdolności ruchu i fagocytozy, obniża odporność organizmu na choroby zakaźne.
Gruźlica, sprawy ropne, kiła, zapalenie płuc przebiegają u alkoholików szczególnie ciężko.
U nałogowych alkoholików dochodzi do zmienności nastroju, urojeń, czynów impulsywnych, nałogowy alkoholizm doprowadza do zwyrodnienia potomstwa.
Pod wpływem alkoholizmu ludzie zaniedbują się w pracy, wykonują ją byle jak i z omyłkami.
Statystyki wykazują, że największa liczba wypadków przy pracy zdarza się w przemyśle gorzelnianym, gdzie najłatwiejszy jest dostęp do wódki.
Należy z naciskiem podkreślić, że alkoholizm nie jest sprawą czysto osobistą pijącej jednostki.
Nałóg ten upośledza zdrowie, fizyczne i moralne, zmniejsza dobrobyt rodziny i zdolność do pracy.
Wiadomo, że pijący człowiek źle pracuje.
Dziś w okresie odbudowy kraju i realizacji Planu 6 – letniego nie wolno nam marnować żadnej godziny.
Dlatego alkoholizmowi wydano walkę jako pladze społecznej, walczyć z nim powinni wszyscy: instytucje, organizacje zakładowe, rady kobiet.
Zwłaszcza od postawy kobiet zależy, czy wódka zjawiać się będzie na stole w domu.
Należy pilnie przestrzegać, by młodzież nie piła wódki
[podobne: kuracje nfz, stomatolog na nfz bydgoszcz, pojemnik na odpady medyczne ]
[podobne: wyszukiwarka skierowań, u ginekologa badanie, obława cda ]