W czasie przygotowania konserw

W czasie przygotowania konserw należy zwrócić szczególną uwagę, na jakość produktu, który ma być poddany sterylizacji.
Zakażony, niskowartościowy produkt nie nadaje się do wyrobu.
Dostarczony do fabryki surowiec powinien być bezpośrednio po sprawdzeniu jego, jakości użyty do produkcji Iub zmagazynowany w chłodni.
Ważne jest również sortowanie materiału wedle jego, jakości, rozmiarów itp.
Gdyby np.
nie sortować owoców, to po sterylizacji okazałoby się, że obok owoców rozgotowanych będą i niedogotowane.
Przed sterylizacją również oczyszcza się produkty za pomocą gorącej wody lub pary (tzw.
blanszowanie – od franc.
blanchir – bielić).
Zabieg ten zapobiega pociemnieniu oczyszczonych z łupin owoców i jarzyn, gdyż niszczy fermenty utleniające.
Dzięki takiemu postępowaniu usuwa się również częściowo z jarzyn i owoców powietrze (zmniejsza to potem utlenianie witamin i korozję puszek), niszczy się znaczną część bakterii (co ułatwia późniejszą sterylizację) i zmniejsza objętość produktów, które stają się bardziej zwarte.
W czasie blanszowania jarzyny i owoce tracą część wody, witamin i soli mineralnych, mięso traci wodę, sole mineralne, związki tłuszczowe i białkowe, straty na wadze mogą dochodzić do 30-35 %.
Blanszowanie owoców zastępuje się nieraz zanurzeniem ich do 20-30 % roztworu cukru o temperaturze 60°C na okres 24 godzin.
Owoce w tym czasie tracą wodę, a pobierają cukier (wg Kalendarza Technicznego Przemysłu Spożywczego).
Otrzymane półfabrykaty umieszcza się następnie w blaszanych puszkach, przed ich zamknięciem usuwa się powietrze i poddaje sterylizacji w autoklawach.
Temperatura, w której dokonuje się sterylizacji, waha się zwykle od 100 – 120°C.
Konserwy stanowią gotowe do spożycia produkty.
Spożywanie konserw kryje w sobie pewne niebezpieczeństwa, których jednak można uniknąć przez prawidłowe przygotowanie ich i przechowywanie.
Jednym z niebezpieczeństw jest przechodzenie cyny z powierzchni wewnętrznej puszek do produktów, toteż codzienne odżywianie się przez czas dłuższy produktami zawierającymi cynę, nie może być obojętne dla zdrowia.
Dzięki jednak rozwojowi techniki, wprowadzeniu lakierowanej blachy, defekt ten daje się zmniejszyć do minimum.
Jeszcze większe znaczenie ma zastąpienie puszek metalowych naczyniami szklanymi.
W czasie przeróbki konserw ginie spora nieraz ilość witamin, przekonano się jednak, że zniszczenie witamin zależy nie tyle od działania temperatury, ile od wpływu tlenu powietrza i zaczynów utleniających, zwłaszcza na witaminy A i C.
Witaminy grupy B, D i E są dosyć oporne na ogrzewanie i stosunkowo nieznacznie rozkładają się pod wpływem gorąca
[patrz też: u ginekologa badanie, dentica, wyszukiwarka skierowań do sanatorium ]
[patrz też: wyszukiwarka skierowań do sanatorium, laryngolog poznań nfz, stomatolog ursynów ]