Według Inichowa

Według Inichowa (cyt.
według Dawidowa) mleko owiec zawiera 6,8 % tłuszczu, 5,8 % białka, 5 % cukru mlekowego, 0,8 % soli mineralnych, 81,6 % wody.
Sucha pozostałość (około 18,4 %) jest znacznie wyższa niż w mleku krowim.
Tłuszcz mleka owczego jest uformowany w większych kuleczkach.
Większa zawartość kwasu kapryłowego i kaprynowego nadaje mleku koziemu swoisty zapach.
Mleko owcze jest zwykle przerabiane na sery.
Mleko kozie.
Składem podobne do mleka krowiego, zawiera jednak, mniej kazeiny, a więcej albumin i globulin, mniej witamin, a więcej zaczynów.
Według Dawidowa mleko kozie zawiera 4,37 % tłuszczu, 2,46 % kazeiny, 0,63 % albumin, 4,86 % cukru mlekowego.
Kuleczki tłuszczu są mniejsze niż w mleku krowim.
Mleko kozie z zasady jest wolne od zarazków gruźlicy, na którą kozy są odporne w znacznym stopniu.
Z tego względu zalecano podawanie mleka koziego dzieciom.
Z innych gatunków mleka ludzie używają ponadto mleko bawolic, klaczy oślic.
Mleko klaczy i oślic zawiera albuminy i kazeinę prawie w jednakowej ilości, czym różni się zasadniczo od, mleka krowiego.
Sery.
Sery są to przetwory z mleka lub śmietanki.
Wskutek zakwaszenia lub działania fermentu podpuszczkowego z mleka czy śmietanki wytrąca się sernik, który, ścinając się więzi W sobie kuleczki tłuszczu oraz pewną ilość składników rozpuszczalnych w mleku.
Smak, zapach, konsystencja rozmai- tych gatunków sera zależą od sposobu przyrządzania.
Jeżeli używamy pełnego mleka, otrzymujemy ser tłusty, zawartość tłuszczu można zwiększyć przez, dodawanie śmietanki, Jeśli mleko jest zbierane, otrzymujemy sery chude.
Rozróżniamy, więc sery chude, tłuste oraz sery śmietankowe.
Sery śmietankowe zawierają, co najmniej 50 % tłuszczu, sery chude powinny zawierać około 10 % tłuszczu.
Do serów śmietankowych należy np.
gervais, do serów i tłustych ser szwajcarski, holenderski, roquefort: do serów chudych – parmezan.
Sery tłuste zawierają więcej tłuszczu, chude – więcej białka, Z masy serowej wyciska się serwatkę i zależnie od siły użytej do prasowania otrzymujemy sery twarde Iub miękkie, w serach miękkich zawartość wody dochodzi do 75%, w twardych 49-30% wody.
Rodzaj sera zależy również od rodzaju mleka: sery zwykłe wyrabiamy z mleka krowiego, parmezan ze zbieranego mleka koziego, a roquefort z mleka owiec.
Właściwości sera zależą też od jego dojrzewania, które odbywa się przy udziale rozmaitych mikroorganizmów.
Bakterie kwasu mlekowego rozkładają laktozę, wytwarzając z niej kwas mlekowy bakterie peptonizujące rozkładają kazeinę do albumoz i peptonów, w dalszymi ciągu uwalniają się też pewne ilości aminokwasów, tłuszcze rozkładają się na glicerol i na kwasy tłuszczowe
[patrz też: endometrioza po cc, pojemnik na odpady medyczne, zasłużony honorowy dawca krwi przywileje ]
[przypisy: wyszukiwarka skierowań, u ginekologa badanie, obława cda ]