Wykorzystanie leczenia naczyniopochodnego w chorobie naczyń obwodowych: systematyczny przegląd i metaanaliza

width=300Wprowadzenie

Wytyczne zalecają, aby pacjenci z chorobą tętnic obwodowych otrzymywali przeciwciała przeciwpłytkowe, statyny i inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) lub blokery receptora angiotensyny (ARB). Staraliśmy się określić ilościowo tempo przepisywania tych terapii pacjentom cierpiącym na chorobę tętnic obwodowych w literaturze.

Metody

Przeprowadziliśmy systematyczny przegląd i metaanalizę tempa przepisywania leków w badaniach obserwacyjnych z udziałem pacjentów z chorobą tętnic obwodowych opublikowanych w 2000 r. Lub później. Ocenialiśmy również, czy tempo przepisywania leków wzrasta z czasem.

Wyniki

W sumie 86 badań było dostępnych do analizy. Łączna wielkość próby we wszystkich badaniach wyniosła 332 555. Łączne szacunki dotyczące wykorzystania przeciwpłytkowych, statyn i inhibitorów ACE lub ARB wynosiły 75% (przedział ufności 95% [CI], 71% -79%), 56% (95% CI, 52% -60%) i 53 % (95% CI, 49% -58%), odpowiednio. Stosowanie statyn było bezpośrednio związane z rokiem publikacji (+ 2,0% rocznie, P <0,001), ale nie było tak w przypadku przeciwpłytkowych (P = .68) lub inhibitorów ACE lub ARB (P = 0,066).

Wnioski

Chociaż w ostatnich latach nastąpiła pewna poprawa w przepisywaniu statyn, istnieją poważne luki w praktyce w leczeniu choroby tętnic obwodowych. Należy wdrożyć skuteczne środki w celu uzupełnienia tych luk.
[patrz też: dentysta na nfz gdańsk, olx rawa maz, zasłużony honorowy dawca krwi przywileje ]