Zachowanie odpowiedniej higieny w kuchni

Zachowanie odpowiedniej higieny w kuchni, sposób przyrządzania i podawania pokarmów ma zasadnicze znaczenie dla zachowania zdrowia i zdolności do pracy.
NACZYNIA STOŁOWE I KUCHENNE – ICH WPŁYW NA ZDROWIE KONSUMENTÓW Naczynia stołowe są wyrabiane z gliny, fajansu (naczynia gliniane pokryte polewą), porcelany.
Szkło jest także dobrym materiałem do wyrobu naczyń stołowych, niepoddającym się działaniu zasad i kwasów.
Naczynia gliniane, fajansowe, porcelanowe i szklane są bezpieczne dla zdrowia, niebezpieczna natomiast może być glazura powlekająca naczynia gliniane i fajansowe.
Warstwa izolująca musi być trwała i nie wchodzić w reakcje chemiczne ze związkami w pokarmach; nie może ona przekazywać pokarmom toksycznie działających związków metali.
Naczynia ceramiczne (gliniane, fajansowe, porcelanowe) powlekamy glazurą, która czyni je nieprzepuszczalnymi dla wody, nadaje gładkość i połysk.
Glazury mają dość wysoki punkt topliwości, natomiast tanie gatunki glinek wymagają stosowania łatwo topiących się glazur, gdyż naczynia te wypalane w zbyt wysokiej dla nich temperaturze ulegają zniekształceniu.
Aby zmniejszyć punkt topliwości glazury, dodaje się do niej tlenków ołowiu (PbO i Pb30), co pozwala na zaoszczędzenie paliwa i użycie tańszych gatunków glinki.
Jeśli do wyrobu glazury użyje się zbyt dużych ilości ołowiu, to nie zostaje on związany przez krzemiany w czasie procesu wypalania.
Podobnie i nieprawidłowe wypalanie może sprawiać, że ołów nie zostanie związany całkowicie.
W obu wypadkach ołów może następnie przechodzić do zawartych w tych naczyniach środków spożywczych, zwłaszcza, jeżeli zawierają one kwasy organiczne.
Naczynia kuchenne i stołowe nie mogą być też chropowate i porowate, gdyż utrudnia to oczyszczenie ich od resztek pokarmu, a w drobnych szczelinach rozwijają się bakterie.
Naczynia muszą być wyrabiane z trwałego materiału, gdyż odpryski (zwłaszcza emalii i glazury) mogą trafiać do środków pokarmowych i stwarzać niebezpieczeństwo dla spożywcy.
Naczynia szklane nie powinny mieć plam i pęcherzy powietrznych, gdyż wady te czynią szkło kruchym i wrażliwym na wpływy termiczne.
Naczynia kuchenne sporządza się z rozmaitych metali.
Niektóre metale, jak miedź, ołów, cynk, mogą być niebezpieczne dla zdrowia.
Rozmaite pokarmy zawierają kwasy organiczne, czasem też bakterie powodują powstawanie związków, które w czasie gotowania lub przechowywania pokarmów w nieprawidłowo wyrabianych naczyniach powodują przechodzenie metali do pokarmu ze ścianek naczyń i łączą się z kwasami tworząc trujące sole.
Dotyczy to zwłaszcza miedzi i cynku
[hasła pokrewne: ośrodek terapii uzależnień nfz, leki bez recepty wykaz, kardiolog dziecięcy warszawa nfz ]
[więcej w: gastroskopia łódź, lekarz po rosyjsku, leki bez recepty wykaz ]