ZASTOSOWANIE WYSOKICH TEMPERATUR (PASTERYZACJA – STERYLIZACJA)

Istnieje również Wszechzwiązkowy Naukowo-Badawczy Instytut, Przemysłu Chłodniczego imienia J.
A.
Mikojana.
Badacze radzieccy opracowali szereg niezwykle cennych metod chłodzenia i mrożenia środków spożywczych i zdobyli na tym polu ogromne doświadczenie.
Ozoling i Riutowa opracowali np.
metody zapobiegania wysychaniu mięsa mrożonego podczas jego przechowywania, zmniejszania stopnia tzw.
ususzki, co ma duże znaczenie ekonomiczne.
ZASTOSOWANIE WYSOKICH TEMPERATUR (PASTERYZACJA – STERYLIZACJA) W 1860 Pasteur wykazał, że gnicie zależy od rodzaju i działania drobnoustrojów, ale już na szereg lat przedtem zagadnienie przechowywania środków spożywczych zostało rozwiązane przez rosyjskiego uczonego, założyciela uniwersytetu w Charkowie, N.
Karazina (1773-1842).
W roku 1809 prof.
Karazin udowodnił, że ogrzewanie produktów żywnościowych w hermetycznie zamkniętych naczyniach zapewnia przechowanie tych artykułów przez czas dłuższy.
W tymże samym roku podobnego odkrycia, niezależnie od Karazina, dokonał Francuz Appert, ogrodnik spod Paryża.
Appert używał do ogrzewania żywności zapieczętowanych szklanych butli, a następnie otwartych kotłów.
Dodaniem soli podwyższył on punkt wrzenia, przez co uzyskał lepszy stopień wyjałowienia.
Appert najpierw przygotowywał konserwy jarzynowe, a następnie mięsne.
Pierwsze opakowania konserw były szklane, dopiero później wprowadzono opakowania metalowe.
Konserwy przygotowuje się przez ogrzewanie produktów żywnościowych pod ciśnieniem w hermetycznie zamkniętych naczyniach.
W czasie ogrzewania giną bakterie, zaczyny, zarodniki, a także jajeczka owadów.
Hermetyczne opakowanie chroni tak przygotowany produkt przed działaniem światła, wilgoci, przed utratą wody i zanieczyszczeniem z zewnątrz.
Należy jednak pamiętać, że konserwy mimo sterylizacji mogą jednak zawierać niewielkie ilości bakterii, a zwłaszcza zarodników, które w pomyślnych dla nich warunkach mogą się rozwijać i doprowadzać do psucia się konserw.
Konserwy jarzynowe zawierają więcej bakterii niż mięsne, sporo bakterii mogą zawierać również konserwy rybne.
W czasie sterylizacji me udaje się nam zniszczyć w konserwach wszystkich bakterii i zarodników.
Aby osiągnąć ten cel, musielibyśmy zbyt długo ogrzewać produkty, co spowodowałoby zmiany fizykochemiczne i obniżenie ich właściwości odżywczych.
Przy prawidłowym przygotowaniu konserw, zwłaszcza mięsnych, mogą one w odpowiednich warunkach przechowywania trwać bardzo długo.
Drummond otworzył puszki konserw sprzed 100 lat, między nimi konserwy z cielęciny, pochodzące z wypraw polarnych w r.
1824 i 1826.
Mięso to nadawało się do spożycia
[podobne: zasłużony honorowy dawca krwi przywileje, dentica, leki bez recepty wykaz ]
[hasła pokrewne: gastroskopia łódź, lekarz po rosyjsku, leki bez recepty wykaz ]